Geir Varvik oon sananjohtaja Omasvuonon komuunissa. (Kuva: Torbjørn O. Karlsen/Framtid i nord)

 

Storfjord kommune forblir medeiere i Halti kvenkultursenter IKS.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

«Mangfold styrker» er Storfjord kommunens overordnede visjon, og gjennom årenes løp har kommunen vært å anse som en kvensk foregangskommune. Men det er svært trange økonomiske tider i kommunen.

– Vi teller tusenlapper, innrømmer Storfjord-ordfører Geir Varvik overfor Ruijan Kaiku.

Som følge av dette har administrasjonen ikke mindre enn to ganger, med bare noen måneders mellomrom, lagt fram budsjettforslag som innebærer utmeldelse fra eierskapet i Halti kvenkultursenter IKS. På den måten ville kommunen kunne spare skarve 29 000 kroner hvert år.

Avfeide forslaget

I forrige runde, som fant sted på vårparten i år, gikk administrasjonens budsjettforslag først upåaktet hen igjennom kommunestyret. Kommunen rakk attpåtil å sende et oppsigelsesskriv til kvenkultursenteret, før politikerne fikk områdd seg og oppsigelsen trukket tilbake.

Les også: Gjett hvor mange eiere Halti kvenkultursenter har?

Da kommunestyret i Storfjord var samlet 14. desember i år, lå et tilsvarende budsjettforslag igjen på bordet. Også nå innebar dette å si opp medeierskapet i det interkommunale kvenkultursenteret. Men administrasjonen fikk heller ikke denne gangen politikernes gehør. Det bekrefter ordføreren:

– Det blir ingen utmeldelse, Storfjord kommune skal være medeiere videre. Kommunestyret hadde saken oppe i juni også, da sa vi nei til å tre ut, og vi liker ikke omkamper, sier Varvik.

Ordføreren viser til at kommunen har dedikerte folk i styre og stell hos kvenkultursenteret, som tidligere har bedt dem tenke seg om:

– Det tok vi til følge, vi lytter gjerne til erfarne folk. Dessuten setter vi «tre stammers møte» høyt, noe vi også må vise gjennom handling, sier Varvik.

Som «kvensk foregangskommune» var Storfjord i 2009 med på stiftelsen av Halti kvenkultursenter som interkommunalt selskap. Året etter etablerte de Storfjord språksenter som Norges første flerspråklige senter. Og da kommunen skiltet på tre språk i 2014, var det som første kommune i daværende Troms fylke.

– Riktige signaler

Styreleder i Halti kvenkultursenter IKS, Ronald Jenssen, sier seg fornøyd med kommunestyrets nylige beslutning:

– Dette er et positivt vedtak for kvenkultursenteret, og ikke minst det kvenske miljøet i Nord-Troms. Det viser at kommunene i Nord-Troms står sammen om den kvenske satsingen, noe som er viktig og som sender ut riktige signaler.

Les også: Kritisk til Storfjords spareforslag: – Helt feil prioritering 

Etter to runder i Storfjord, med kort tids mellomrom, håper Jenssen at man slipper flere usikkerhetsmomenter framover:

– Det handler både om arbeidsro for de ansatte, at de skal slippe å ha usikkerheten hengende over seg, og om senterets videre planer og drift framover, sier Jenssen.


Haltiin kväänisentterin styyrinjohtaja, Ronald Jenssen, meinaa ette se oli iloinen loppu. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Får tilbake

To av kvenkultursenterets seks eierkommuner, Storfjord og Kvænangen, har etter stiftelsen av senteret i 2009 etablert egne kvenske språksentre i tillegg. I sakspapirene foran nevnte kommunestyremøte gikk det fram at «Språksenteret i Storfjord har mange overlappende oppgaver (med kvenkultursenteret, journ. anm.

Hvilke konkrete oppgaver som overlappes framgikk ikke av informasjonen Ruijan Kaiku fant, men vi har sett nærmere på noe av det kommunen og dens kvenske befolking får tilbake som medeiere i kvenkultursenteret:

Halti kvenkultursenter er, sammen med bibliotekene i Nord-Troms, sterkt involvert i den årlige kvenske språkturneen «Paaskimatka» som tilbys til elever på 5. trinn i alle de seks eierkommunene. Tiltaket er etter hvert blitt lagt til dagene rundt Kvenfolkets dag.

Hvert år i juni står kvenkultursenteret bak Paaskiviikko, de kvenske kulturdagene i Nord-Troms. Den kvenske kulturfestivalen er desentralisert i sin form, og legger opp til kvenske kulturarrangementer spredt ut over sine seks eierkommuner, gjerne i samarbeid med lokale aktører og ildjeler.

Kvenkultursenteret leverer dirigent- og administrasjonstjeneste til verdens eneste kvenkor, KvääniÄänii, som har flere aktive medlemmer fra Storfjord, og som ofte har sine korøvinger i kommunen.

Senteret har også laget luer og dekorbilder med kvenske stedsnavn fra de ulike eierkommunene, tiltak som kan skape bevissthet rundt kvenske stedsnavn og bidra til stolthet rundt befolkningens bakgrunn og identitet i sine egne kommuner.

Les også: – Det er bygdas historie og kultur


Hotintalo Yykeänperässä. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

I 2020 stod kvenkultursenteret bak en profesjonell, tospråklig formidlingsfilm om Hotintalo/Hottigården, og har senere stått bak film om rekonstruksjon av kvenøksa gjort i smia på Markkina/Markedsplassen. Etter det Ruijan Kaiku erfarer jobber også senteret for tiden med et filmprosjekt om fredning av kvenske kulturminner, som også vil ta utgangspunkt i Storfjord.

Les også:

Markerer «tre stammers møte» langs veien