Flaggheising den 16. mars er noe de slipper å tenke på i Dyrøy kommune. I alle fall inntil videre. (Illustrasjonsfoto: Pål Vegard Eriksen)

 

Det er ni måneder siden ordføreren ba om fullstendig gjennomgang av kommunens udaterte flaggreglement, men status quo i saka betyr nakne flaggstenger på Kvenfolkets dag også i år.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Vår kommune har per i dag ikke flagging den 16. mars inne i sitt flaggreglement. Ordfører har i en interpellasjon i mai 2022 bedt om en fullstendig gjennomgang av flaggreglementet for å få en bredere politisk debatt om når vi skal flagge, og hvorfor.

Det svarer ordfører i Dyrøy kommune, Marit Alvig Espenes, i forbindelse med at Ruijan Kaiku har gjort en nylig henvendelse om flagging den 16. mars til alle kommuner i Troms og Finnmark.

Les også: Sjekk om din kommune heiser kvenflagget

Da Ruijan Kaiku gjorde samme øvelse i forkant av Kvenfolkets dag i 2022, svarte ordføreren at manglende bevissthet og tradisjon, og få som etterspør, var årsakene til at de ikke flagget. Den gang sa hun at de kunne bli mye bedre i framtiden, noe hun åpenbart har tatt tak i.


Ordfører i Dyrøy kommune, Marit Alvig Espenes (Ap). (Foto: Dyrøy kommune)

Mangfold og toleranse

– Hensikten med interpellasjonen var å løfte tema som mangfold og toleranse høyere på dagsordenen, og handlet også om flagging i forbindelse med Pride, opplyser Espenes. I det tredje punktet ble også kvenflagget omtalt:

«Administrasjonen legger frem et revidert flaggreglement innen rimelig tid for å fange opp endringer i de nasjonale flaggreglene, samt å få en bredere politisk diskusjon om flagging og flaggregler med for eksempel samiske og kvenske flagg.»

Skal markere

Heldigvis er det ikke behov for lokalt reglement for å markere Kvenfolkets dag på andre måter, og den muligheten kommer Dyrøy kommune til å benytte seg av, ifølge ordføreren.

– Vi skal markere dagen med en egen utstilling på Dyrøy folkebibliotek. I tillegg inviterer Dyrøy pensjonistforening eldre til forestillingen «Gustava – en kvensk historie» av Trine Strand. Det er foreløpig litt usikkert om forestillingen blir på selve 16. mars, sier Espenes.

Tidkrevende prosess

Det har gått ni måneder siden den forannevnte interpellasjonen fra ordfører Espenes, og når Ruijan Kaiku slår på tråden til rådmann i Dyrøy kommune, Tore Uthaug, for å høre ståa, svarer han at flagging 16. mars hadde vært samtaletema hos dem den samme morgenen.

Les også: Synger julen inn i Dyrøy

– Det er ikke det at det ikke haster, innrømmer administrasjonssjefen.

Han sier det har skjedd mye siden 2004, da det forrige flaggreglementet ble vedtatt, og at det dermed er et tidkrevende arbeid å revidere reglementet. Nå har de imidlertid kastet blikket til andre kommuner for å se litt på hva de har gjort, og intensjonen er å ha det klart til politisk behandling før sommeren, opplyser han.

Neste år

I 2004 ble naturligvis ikke kvenflagget tatt med i beregningen, ettersom det først var på plass mange år senere. Det var Storfjord kommune som i 2017 var den første kommunen i landet til å flagge for kvenene den 16. mars.

– Vi avventer flagging til det nye reglementet er på plass. Vi vil derfor ikke flagge aktuelle dato i år, men satser på å komme sterkt tilbake neste år, sier rådmannen.

– Kvenflagget er allerede bestilt, avslutter Uthaug.

Les også:

Selger kvenflagg som varme hveteboller